Helpen helpt!

Vele mensen en dorpen zijn getroffen door het noodweer.
Rode Kruis Vlaanderen
is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden.
Sneller en efficiënter dan wie ook.

HEYTEC is solidair met de getroffenen
en schenkt 1% van de omzet van de periode 01 tot 31 augustus aan Rode Kruis Vlaanderen.

U kan ook zelf helpen
door een gift te storten op het rekeningnummer
BE70 0000 0000 2525
(BIC: BPOTBEB1) van Rode Kruis Vlaanderen.