Handleiding Code van Goede Praktijk

Om het werk van professionals in de koel- en airconditioningsector te vergemakkelijken, heeft Climalife in een gids de informatie verzameld die essentieel is om A2L-koelmiddelen te begrijpen:

   • Hoe wordt de vloeistofclassificatie gedaan?
   • Welke normen zijn van toepassing?
   • Hoe bereken ik de toegestane vulling?
   • Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor de uitvoering en de veiligheidsmaatregelen waarmee rekening moet worden gehouden?

Kom alles te weten over A2L-koudemiddelen en hun vereisten voor de manipulatie en het gebruik ervan via onze beste-praktijkgids.

Waarom?

Met de steeds strengere Europese F-gas-regelgeving voor hoge GWP-koelmiddelen, ontstaan er nieuwe oplossingen in de koel- en airconditioningmarkt. Met een lager GWP, maar licht ontvlambaar, kunnen deze koudemiddelen worden gebruikt in vele toepassingen en verschillende processen, net als de HFK/HCFK-koudemiddel­en, terwijl volledig wordt voldaan aan de huidige wetgeving en de aanbevelingen met betrekking tot de ontvlambaarheid.

Op dit moment mogen deze uitsluitend worden gebruikt in nieuwe apparatuur die specifiek hiervoor is ontwor­pen of in speciaal ontwikkelde systemen voor het werken met deze producten. Een systeem dat werkt met een niet-ontvlambaar koudemiddel mag in geen geval worden omgebouwd voor een brandbaar koudemiddel zonder voorafgaande analyse, nieuwe kwalificatie en toestemming om te blijven voldoen aan de van kracht zijnde regelgeving.