• Verpakt in een stevige verpakking •
• Geschikt voor R410A & R32 •
• Polyethyleen isolatie met uv-bestendige mantel •
• Isolatiedikte: 10 mm •
• Ivoorkleurig met wafelstructuur •
• Brandklasse: BL-s1,d0 volgens EN13501-1 •
• Maximale medium temperatuur: +120 °C •

• Geschikt voor R410A & R32  •
• Crossed-linked polyethyleen isolatie met uv-bestendige mantel •
• Isolatiedikte: 9 mm of 13 mm •
• Ivoorkleurig met wafelstructuur •
• Brandwerend volgens EN13501-1, Klasse E •
• Maximale medium temperatuur: +110 °C •

Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW – Niet cumuleerbaar met andere promoties – Wijzigingen onder voorbehoud – Volgens de Algemene Voorwaarden van HEYTEC n.v. – Geldig voor bestellingen tot 31/8/2022 of tot uitputting van de voorraad – Enkel van toepassing voor bestellingen in één keer geleverd/afgehaald vóór 30/9/2022. – Afroeporders worden niet aanvaard. – Met deze webpagina komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd waren. – Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. – Aan de in deze webpagina verwerkte teksten, foto’s en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. – Technische gegevens zijn onder voorbehoud. – Nadruk van deze nieuwsbrief of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v..