Koop airco accessoires
bij HEYTEC van mei tot september
en spaar voor cadeaubonnen.

Sportieveling, hobbykok of filmfan?
Kies je cadeaubon van Bol.com, Coolblue,
Decathlon of HEYTEC.

Cadeaubon € 300
Behaalde omzet: van € 7.500 of meer

Cadeaubon € 150
Behaalde omzet: tussen € 5.000 en € 7.500

Cadeaubon € 75
Behaalde omzet: tussen € 2.500 en € 5.000

Voor meer details over deze actie
contacteer uw HEYTEC-contactpersoon
of het Service Center van uw keuze.

De Behaalde omzet is de netto gefactureerde omzet exclusief BTW voor de deelnemende producten binnen de periode van 01/05/2023 tot en met 30/09/2023 – De cadeaubons zijn inclusief BTW – De omzetschijven zijn niet cumuleerbaar – Deze actie is niet cumuleerbaar met andere promoties – Wijzigingen onder voorbehoud – Geldig tot uitputting van de voorraad – Niet geldig voor klanten met speciale voorwaarden en/of netto-prijzen – Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren – Aan de in deze webpagina verwerkte teksten, foto’s en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend – Reproductie van deze webpagina of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v – Volgens de Algemene Voorwaarden van HEYTEC n.v. Versie: 04/2023-A