Wel of niet overstappen naar HFO (A2L) koudemiddelen?

Er is momenteel veel gaande omtrent de A2L koudemiddelen die op HFO’s gebaseerd zijn. Moeten we massaal overstappen of afwachten? U leest er hieronder alles over.

De F-gassenverordening is bedoeld voor het uitfaseren van de HFK koudemiddelen. Hierdoor moeten we naar alternatieve koudemiddelen met een lagere GWP-waarde.

De A2L (HFO) koudemiddelen leken op het eerste gezicht een goed alternatief met hun lage GWP-waarden. Zeker voor kleinere commerciële koelinstallaties tot zo’n 20 kW. Uiteraard zijn er ook natuurlijke koudemiddelen beschikbaar, maar deze zijn niet voor elke toepassing de juiste oplossing.

Er zijn zorgen over TFA’s (trifluorazijnzuur), PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), etc. wat inmiddels geleid heeft tot het opstellen van een dossier en een voorstel welke is ingediend op 15 juli 2021 j.l. De 5 landen (Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken) die dit proces begonnen zijn, hebben het dossier in juli 2022 ingediend bij de ECHA (Europese agentschap voor chemische stoffen). Het betreft een opname in de te herziene REACH Richtlijn in 2022, om tot een verbod over te gaan. Dit gaat om ca. 8000 chemische stoffen, inclusief HFO’s. Bedoeld om de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid door de productie en het gebruik van PFAS te beperken.

PFAS omvat een groep organische stoffen die alkylketens bevatten waarin alle of veel van de waterstofatomen zijn vervangen door structurele fragmenten die fluor bevatten. PFAS-stoffen zijn persistent in het milieu; bovendien worden stoffen met een niet-gefluoreerd deel naast hun PFAS-elementen vaak afgebroken totdat ze persistente PFAS-afbraakproducten bereiken.

Het restproduct wat van sommige HFK’s en HFO’s vrijkomt, zijn o.a. TFA’s. Er lopen op dit moment vele onderzoeken naar deze ontwikkelingen. Er zijn dierproeven gedaan die aantonen dat het restproduct TFA invloed kan hebben op de nier- en leverfunctie. Tevens komt bij verbanding boven 350°C giftig waterstoffluoride vrij (waarvan 20% Carbonylfluoride).

We lopen nu dus tegen het probleem aan dat de wetgeving ons dwingt tot uit-fasering van HFK koudemiddelen terwijl de goed uitziende HFO’s wellicht niet meer zo’n goed alternatief blijken te zijn. Heytec heeft hierover contact gehad met diverse fabrikanten en Frixis. Dit probleem heeft inmiddels ook de aandacht van Asercom, REACH en AREA.

Wat momenteel nog onduidelijk is:
  • Vallen alle HFK’s en HFO’s onder de noemer PFAS (chemische stoffen)?
  • Zijn er uitzonderingen voor bepaalde synthetische koudemiddelen?
  • De vraag die zich natuurlijk bij ons afspeelt is: “Moeten we direct overstappen op de A2L koudemiddelen?”

Het is in elk geval van belang dat, als bepaalde koudemiddelen verboden worden, er een overgangsperiode komt die lang genoeg is, zodat de koudetechnische branche en haar klanten ermee uit de voeten kunnen. De besluitvorming en opname in de wetgeving zal vanaf 2025 plaats gaan vinden.

Wij zullen u uiteraard regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met één van onze accountmanagers?
Bel naar uw filiaal of stuur een mail naar uw accountmanager.